Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Obowiązek informowania o wsparciu z UE

2018-02-22 9:07 przez Monika Królikowska

Unie Europejska wymaga informowania opinii publicznej i wszystkich zainteresowanych o współfinansowaniu przedsięwzięcia ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

Obowiązek informowania opinii publicznej o celu operacji i wsparciu operacji z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego dotyczy wszystkich beneficjentów i pojawia on się z chwilą podpisania umowy o dofinansowanie.


Od tego dnia beneficjenta obowiązują zasady prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych. Zastosowanie właściwej formy promocji powinno uwzględniać wartość, rodzaj i charakter przedsięwzięcia.

Opis obowiązków informacyjnych oraz wskazówki do ich wypełnienia Beneficjenci znajdą w Księdze wizualizacji znaku PO RYBY 2014-2020.

Konsekwencje niewłaściwego oznaczania działań informacyjnych i promocyjnych określone zostały w umowach zawieranych z beneficjentami.