Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Formularz wniosku o płatność na koszty bieżące i aktywizację oraz wsparcie przygotowawcze zaakceptowany

2017-01-17 12:20 przez Monika Królikowska

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zatwierdził do stosowania formularz wniosku o płatność w zakresie działania „Koszty bieżące i aktywizacja” oraz „Wsparcie przygotowawcze” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.

Formularz wniosku o płatność wraz z instrukcją można pobrać w zakładce Dokumenty/Wnioski i instrukcje.