Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Aktualizacja dokumentów wdrożeniowych dla Beneficjentów

2017-09-06 8:41 przez Monika Królikowska

Na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w zakładce RYBOŁÓWSTWO/ NABORY WNIOSKÓW/PRIORYTET 4 (https://mgm.gov.pl), zamieszczone zostały zaktualizowane dokumenty wdrożeniowe (wniosek o dofinansowanie, wniosek o płatność oraz instrukcje do ww. dokumentów) dotyczące operacji w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych.

Zaktualizowane dokumenty obowiązują od dnia 6 września 2017 r., można je pobrać także w zakładce Dokumenty/Wnioski i instrukcje.