Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Wzór sprawozdania dla beneficjentów PO RYBY

2022-03-04 11:04 przez Joanna Łowicka

Zarząd Województwa przypomina, że zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie  Beneficjenci Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”, zobowiązani są do  sporządzenia i przedłożenia sprawozdań rocznych i sprawozdania końcowego z realizacji operacji, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie sprawozdań. Prosimy o zapoznanie się z dokumentami.

Wzór Sprawozdania z realizacji operacji

Instrukcja wypełniania Sprawozdania z realizacji operacji