Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x

Studium wykonalności

Studium wykonalności stosujemy dla projektów inwestycyjnych, których całkowity koszt kwalifikowalny w momencie złożenia wniosku o dofinansowanie wynosi co najmniej 50 mln PLN:

  • Dla naborów wniosków o dofinansowanie ogłoszonych od 10 lipca 2023 r.

Wzór Studium wykonalności z arkuszem analizy finansowej

  • Dla naborów wniosków o dofinansowanie ogłoszonych przed 10 lipca 2023 r.

Wzór Studium wykonalności z arkuszem analizy finansowej


Plan inwestycji

Plan inwestycji jest uproszczoną formą studium wykonalności; stosujemy go dla projektów inwestycyjnych, których całkowity koszt kwalifikowalny w momencie złożenia wniosku o dofinansowanie nie przekracza 50 mln PLN: