Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Zwrot nieodebranych zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Dodane 27.02.2020 przez Leszek Nienartowicz

Zwrot nieodebranych zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2007-2013.

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego (UM WK-P) zwraca się z uprzejmą prośbą do Beneficjentów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, którzy zrealizowali i rozliczyli projekty o dokonanie odbioru weksla in blanco.

Zgodnie z dokumentacją konkursową oraz zapisami umowy o dofinansowanie § 15 Zabezpieczenie zwrotu nieprawidłowości wydatkowanych środków zwrot dokumentu stanowiącego zabezpieczenie umowy następuje na pisemny wniosek Beneficjenta po ostatecznym rozliczeniu umowy o dofinansowanie projektu, tj. po zatwierdzeniu końcowego wniosku o płatność w projekcie oraz – jeśli dotyczy- zwrocie środków niewykorzystanych przez Beneficjenta.

Weksle in blanco można odbierać w siedzibie UM WK-P – Biuro ds. Organizacji Naborów i Umów EFSWydział Naboru i Umów Departamentu Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego, 87-100 Toruń, ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, w godzinach pracy Urzędu, tj. w poniedziałki, środy i czwartki od 7:30 do 15:30, we wtorki od 7:30 do 17:00, w piątki od 7:30 do 14:00 – w terminie do 27 marca 2020 r.

Prosimy o wcześniejsze telefoniczne zgłoszenie zamiaru odebrania zabezpieczenia.

Po tym terminie wszystkie nieodebrane weksle zostaną zniszczone komisyjnie w siedzibie UM WK-P.

Szczegółowe informacje na temat odbioru weksli dostępne są pod numerami telefonu: (56) 621-25-17
p. Magdalena Zięba, (56) 621-25-61 p. Martyna Piwowarska, 690-600-412 p. Dobrosława Kręplewska, (56) 621-25-89 p. Paulina Ryńska, (56) 652-18-29 p. Beata Rzymkowska.