Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Zmiana terminu naboru wniosków w ramach RPO

Dodane 12.07.2019 przez Monika Rybicka

Informujemy, że w ramach Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, Schemat: Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w ramach polityki terytorialnej (Link otwiera się w nowej karcie konkurs Nr RPKP.03.04.00-IZ.00-04-286/19) wydłużono termin składania wniosków o dofinansowanie.