Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Zmiana terminu naboru wniosków w ramach RPO

Dodane 22.08.2019 przez Monika Rybicka

Informujemy, że w ramach Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych Schemat: projekty grantowe z wyłączeniem usług ICT (Link otwiera się w nowej karcie konkurs Nr RPKP.01.02.01-IZ.00-04-297/19) i Schemat: Projekty grantowe wykorzystujące usługi ICT  (Link otwiera się w nowej karcie konkurs Nr RPKP.01.02.01-IZ.00-04-298/19) oraz Działania 1.4 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, Poddziałania 1.4.3 Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego, Schemat: Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych (Link otwiera się w nowej karcie konkurs Nr RPKP.01.04.03-IZ.00-04-303/19) wydłużono termin składania wniosków o dofinansowanie.