Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Zmiana terminu naboru wniosków w ramach RPO

Dodane 26.09.2019 przez Monika Rybicka

Informujemy, że w ramach Działania 1.3 Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej, Poddziałania 1.3.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach akademickich, Schemat: Rozwój sfery B+R w przedsiębiorstwach odpryskowych (Link otwiera się w nowej karcie konkurs Nr RPKP.01.03.01-IZ.00-04-302/19) wydłużono termin składania wniosków o dofinansowanie.