Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Zmiana terminu naboru wniosków w ramach RPO

Dodane 19.12.2019 przez Monika Rybicka

Informujemy, że w ramach Działania 1.4 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, Poddziałania 1.4.3 Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego, Schemat: Infrastruktura biznesowa w regionie Link otwiera się w nowej karcie (konkurs Nr RPKP.01.04.03-IZ.00-04-312/19) wydłużono termin składania wniosków o dofinansowanie.