Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Zmiana terminu naboru wniosków w ramach RPO

Dodane 21.12.2018 przez Monika Rybicka

Informujemy, że w ramach Działania 3.4. Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, Schemat: Infrastruktura na potrzeby czystego transportu miejskiego oraz inteligentne systemy transportowe w ramach polityki terytorialnej (bez infrastruktury szynowej) (Link otwiera się w nowej karcie konkurs Nr RPKP.03.04.00-IZ.00-04-217/18), Działania 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej, Schemat: Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w polityce terytorialnej (Link otwiera się w nowej karcie konkurs Nr RPKP.04.03.00-IZ.00-04-234/18) oraz Działania 6.5 Rozwój potencjału endogenicznego regionu, Schemat: Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w otoczeniu zbiorników i cieków wodnych (Link otwiera się w nowej karcie konkurs Nr RPKP.06.05.00-IZ.00-04-237/18) wydłużono termin składania wniosków o dofinansowanie.