Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Zmiana terminu naboru wniosków w ramach RPO

Dodane 26.02.2019 przez Monika Rybicka

Informujemy, że w ramach Działania 6.5 Rozwój potencjału endogenicznego regionu, Schemat: Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w otoczeniu zbiorników i cieków wodnych (Link otwiera się w nowej karcie konkurs Nr RPKP.06.05.00-IZ.00-04-237/18) wydłużono termin składania wniosków o dofinansowanie.