Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Zmiana terminu naboru wniosków w ramach RPO

Dodane 10.07.2019 przez Monika Rybicka

Informujemy, że w ramach Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, Schemat: Inwestycje w zakresie opieki długoterminowej dla dzieci i młodzieży (Link otwiera się w nowej karcie konkurs Nr RPKP.06.01.01-IZ.00-04-289/19) wydłużono termin składania wniosków o dofinansowanie.