Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Zmiana terminu naboru wniosków w ramach Poddziałania 6.3.1

Dodane 30.04.2019 przez Monika Rybicka

Informujemy, że w ramach Działania 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną, Poddziałania 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną, Schemat: Inwestycje związane z budową i adaptacją istniejących obiektów na potrzeby świadczenia usług edukacji przedszkolnej (Link otwiera się w nowej karcie konkurs Nr RPKP.06.03.01-IZ.00-04-265/19) wydłużono termin składania wniosków o dofinansowanie.