Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Zmiana terminu naboru wniosków w ramach Poddziałania 6.1.2 (konkurs Nr RPKP.06.01.02-IZ.00-04-117/17)

Dodane 18.07.2017 przez Monika Rybicka

Informujemy, że w ramach Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Schemat: Inwestycje związane z budową, adaptacją, modernizacją oraz wyposażeniem obiektów na potrzeby świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3 (w tym żłobków, klubów dziecięcych) (Link otwiera się w nowej karcie konkurs Nr RPKP.06.01.02-IZ.00-04-117/17) wydłużono termin naboru wniosków o dofinansowanie.