Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Zmiana terminu naboru wniosków w ramach Poddziałania 4.6.2 (konkurs Nr RPKP.04.06.02-IZ.00-04-140/17)

Dodane 26.10.2017 przez Monika Rybicka

Informujemy, że w ramach Działania 4.6 Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT, Poddziałania 4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury w ramach ZIT, Schemat: Ochrona zasobów kultury jednostek samorządu terytorialnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) (Link otwiera się w nowej karcie konkurs Nr RPKP.04.06.02-IZ.00-04-140/17) wydłużono termin składania wniosków o dofinansowanie.