Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Zmiana terminu naboru wniosków w ramach Poddziałania 1.6.2

Dodane 04.12.2018 przez Monika Rybicka

Informujemy, że w ramach Działania 1.6 Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług, Poddziałania 1.6.2. Dotacje dla innowacyjnych MŚP, Schemat 1: Rozwój sektora MŚP poprzez wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwach produkcyjnych – pomoc zwrotna (Link otwiera się w nowej karcie konkurs Nr RPKP.01.06.02-IZ.00-04-238/18) oraz Schemat 2: Rozwój sektora MŚP poprzez wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwach usługowych – pomoc zwrotna (Link otwiera się w nowej karcie konkurs Nr RPKP.01.06.02-IZ.00-04-239/18) wydłużono termin składania wniosków o dofinansowanie.