Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Zmiana terminu naboru wniosków w ramach Poddziałania 1.5.2 (konkurs Nr RPKP.01.05.02-IZ.00-04-144/17)

Dodane 04.12.2017 przez Monika Rybicka

Informujemy, że w ramach Działania 1.5 Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, Poddziałania 1.5.2 Promocja gospodarcza regionu, Schemat: Projekty z zakresu wsparcia procesu umiędzynarodowienia oraz promocji gospodarczej regionu (Link otwiera się w nowej karcie konkurs Nr RPKP.01.05.02-IZ.00-04-144/17) wydłużono termin składania wniosków o dofinansowanie.