Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Zmiana terminu naboru wniosków w ramach Działania 6.3.2 oraz 3.1

Dodane 15.11.2018 przez Monika Rybicka

Informujemy, że w ramach Działania 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, Schemat: Mikroinstalacje, Schemat 1: Budynki mieszkalne i publiczne (z wyłączeniem infrastruktury opieki zdrowotnej), Schemat 2: Infrastruktura opieki zdrowotnej – szpitale wojewódzkie (Link otwiera się w nowej karcie konkurs Nr RPKP.03.01.00-IZ.00-04-212/18) oraz w ramach Działania 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną, Poddziałania 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego, Schemat: Poprawa jakości usług edukacyjnych szkół prowadzących kształcenie zawodowe poprzez inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie (Link otwiera się w nowej karcie konkurs Nr RPKP.06.03.02-IZ.00-04-160/18) wydłużono termin składania wniosków o dofinansowanie.