Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Zmiana terminu naboru wniosków w ramach Działania 4.2

Dodane 17.05.2018 przez Monika Rybicka

Informujemy, że w ramach Działania 4.2 Gospodarka odpadami Schemat: Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) – projekt grantowy (Link otwiera się w nowej karcie konkurs Nr RPKP.04.02.00-IZ.00-04-173/18) wydłużono termin składania wniosków o dofinansowanie.