Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Zmiana terminu naboru wniosków w ramach 6.3.2 i 1.5.3

Dodane 27.04.2018 przez Monika Rybicka

Informujemy, że w ramach Działania: 1.5 Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, Poddziałania: 1.5.3 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, Schemat: Wsparcie MŚP na rynkach międzynarodowych – projekty grantowe (Link otwiera się w nowej karcie konkurs Nr RPKP.01.05.03-IZ.00-04-165/18) oraz Działania 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną, Poddziałania 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego, Schemat: Poprawa jakości usług edukacyjnych szkół prowadzących kształcenie zawodowe poprzez inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie w ramach polityki terytorialnej (Link otwiera się w nowej karcie konkurs Nr RPKP.06.03.02-IZ.00-04-164/18) wydłużono termin składania wniosków o dofinansowanie.