Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Zmiana ogłoszenie, regulaminu konkuru oraz generatora wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 1.6.2

Dodane 20.01.2017 przez Monika Rybicka

Informujemy, iż zmianie uległo ogłoszenie, regulamin konkursu oraz generator wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP Schemat 1: rozwój sektora MŚP poprzez wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwie – projekty o wartości wydatków kwalifikowalnych poniżej 1 mln zł oraz Schemat 2: rozwój sektora MŚP poprzez wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwie – projekty o wartości wydatków kwalifikowalnych co najmniej 1 mln zł (konkurs Nr RPKP.01.06.02-IZ.00-04-028/16).

Link do konkursu – Link otwiera się w nowej karcie tutaj