Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Zmiana ogłoszenia oraz regulaminu konkursu w ramach Działania 4.5 (konkurs Nr RPKP.04.05.00-IZ.00-04-062/16).

Dodane 28.06.2017 przez Monika Rybicka

Informujemy, że na stronie internetowej pod ogłoszeniem o konkursie w ramach Działania 4.5 Ochrona przyrody Schemat: Inwestycje w zakresie zwiększenia ochrony przyrody w regionie poza obszarami ZIT i OSI (Link otwiera się w nowej karcie konkurs Nr RPKP.04.05.00-IZ.00-04-062/16) wydłużono termin naboru wniosków o dofinansowanie projektu.