Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Zawieszenie konkursu 8.5.2 – Wsparcie outplacementowe

Dodane 09.06.2017 przez Krzysztof Musioł

Komunikat w sprawie zawieszenia naboru wniosków w ramach konkursu otwartego
nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-004/17 dla Poddziałania 8.5.2 Wsparcie outplacementowe, w ramach Działania 8.5 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw MŚP w regionie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu informuje, że od dnia 12 czerwca 2017 roku do odwołania zawiesza przyjmowanie wniosków w ramach konkursu otwartego

nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-004/17, ogłoszonego dnia 14 marca 2017 r. na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla Poddziałania 8.5.2 Wsparcie outplacementowe w ramach Działania 8.5 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw MŚP w regionie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Uzasadnienie:
Zawieszenie ww. konkursu wynika ze złożenia do dnia 31 maja 2017 r. projektów, których łączna wartość wnioskowanego dofinansowania przekracza 100% środków przeznaczonych na dofinansowanie w konkursie.

O ostatecznym zamknięciu konkursu lub wznowieniu naboru Wojewódzki Urząd Pracy
w Toruniu poinformuje na stronie internetowej www.wup.torun.pl, www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl oraz portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Oddziale ds. Projektów Konkursowych Wydziału Wdrażania RPO:

tel. (56) 669 39 55 lub (56) 669 39 74 lub (56) 669 39 57 lub (56) 669 39 59

e-mail: wup@wup.torun.pl.