Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Zaproszenie do udziału w Międzynarodowych Targach Rolno-Spożywczych Grüne Woche

Dodane 09.01.2019 przez Leszek Nienartowicz

Zapraszamy kujawsko-pomorskie firmy z branży rolno-spożywczej do udziału w  Międzynarodowych Targach Rolno-Spożywczych Grüne Woche w Berlinie w dniach 18-27 stycznia 2019 r. Targi w Berlinie zaliczają się do najważniejszych wydarzeń branży spożywczej na świecie. Rekrutacja potrwa do 13 stycznia 2019 r.

Rekrutacja ma charakter otwarty i jest skierowana do wszystkich przedsiębiorstw z sektora MŚP reprezentujących branżę rolno-spożywczą, zarejestrowanych i prowadzących działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, nie krócej niż 12 miesięcy licząc od dnia zarejestrowania działalności do dnia zgłoszenia udziału w Targach.

Celem uczestnictwa w Targach jest ukazanie potencjału gospodarczego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, promowanie postaw proeksportowych przedsiębiorstw i/lub zapewniających kompleksowe przygotowanie do rozpoczęcia/rozwijania działalności na rynkach międzynarodowych i poznanie perspektywicznych rynków zagranicznych oraz nawiązanie kontaktów handlowych z partnerami zagranicznymi w ramach realizowanego projektu.

Międzynarodowe Targi Rolno-Spożywcze Grüne Woche organizowane są w ramach projektu nr RPKP.01.05.02-04-003/18, pn. „Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.5 Opracowanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, Poddziałanie 1.5.2 Promocja gospodarcza regionu.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, kryteria i koszty udziału przedsiębiorstw, zawarte są w  Regulaminie uczestnictwa.

 

Przedsiębiorcy dokonują zgłoszenia udziału w Targach poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną na adres e-mail rw.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl wniosku o uczestnictwo wraz z wymaganymi załącznikami. Dokumenty do pobrania tutaj.

Termin rekrutacji: do 13 stycznia 2019 r. do godziny 23.59.

 

Lista przedsiębiorstw zakwalifikowanych do udziału w Międzynarodowych Targach Rolno-Spożywczych Grüne Woche 2019 w Berlinie

 

Zgodnie z art. 5, pkt 7 Regulaminu uczestnictwa przedsiębiorstw (z sektora MŚP)
w Międzynarodowych Targach Rolno-Spożywczych Grüne Woche 2019 w Berlinie (Niemcy), prezentujemy listę przedsiębiorstw zakwalifikowanych do udziału ww. Targach:

 

  • P.U.H. Kwiecińscy Spółka Jawna,
  • Fundacja Hodowców Polskiej Białej Gęsi,
  • Grudziądzka Spółdzielnia Mleczarska,
  • Spiżarnia Kujawsko-Pomorska Klaster Spółdzielczy,
  • Masarnia Władysławowo Spółka Jawna Roman Zawistowski, Krzysztof Zawistowski, Andrzej Zawistowski,
  • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Ewa Piskorska.

 

 Planowana liczba przedsiębiorstw objętych udziałem w targach to max. 8 firm. Wpłynęło 6 wniosków od firm, które zostały zakwalifikowane do udziału, stąd brak listy rezerwowej.