Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


zamykamy konkurs w ramach Poddziałania 4.6.1 Wsparcie gospodarki wodno-ściekowej w ramach ZIT [konkurs nr RPKP.04.06.01-IZ.00-04-090/17]

Dodane 04.08.2017 przez Monika Rybicka

Informujemy, iż Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 31/1423/17 z dnia 2 sierpnia 2017r. zamyka z dniem 4 sierpnia 2017 r. nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.6 Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT, Poddziałania 4.6.1 Wsparcie gospodarki wodno-ściekowej w ramach ZIT, Schemat: Inwestycje w zakresie gospodarki wodno- ściekowej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (Link otwiera się w nowej karcie konkurs nr RPKP.04.06.01-IZ.00-04-090/17).