Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Wykaz kandydatów na ekspertów – Działanie 8.2 RPO WK-P

Dodane 22.05.2017 przez Krzysztof Musioł

Informujemy, iż w dniu 22 maja 2017 r. Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu zatwierdził Wykaz kandydatów na ekspertów do oceny formalno-merytorycznej projektów zgłaszanych do dofinansowania w ramach Działania 8.2 Wspieranie aktywności zawodowej w regionie oraz Poddziałania 8.5.2 Wsparcie outplacementowe Osi Priorytetowej 8 Aktywni na Rynku Pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, w dziedzinie Rynek Pracy.

Link: Link otwiera się w nowej karcie Wykaz kandydatów na ekspertów