Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Wykaz kandydatów na ekspertów

Dodane 29.09.2016 przez Monika Rybicka

Wykaz kandydatów na ekspertów

W dniu 27 września 2016 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął Uchwałę Nr 37/1505/16 w sprawie wpisu do
Wykazu kandydatów na ekspertów do oceny merytorycznej projektów zgłaszanych do dofinansowania z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2014-2020.

Ekspertem może zostanić tylko ta osoba, która znajduje się w wykazie kandydatów na ekspertów.

Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach RPO WK-P 2014-2020 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020:

Pliki do pobrania: