Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Wykaz kandydatów na ekspertów

Dodane 07.05.2020 przez Patrycja Rafalska

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2014-2020 publikuje aktualny wykaz wszystkich wyłonionych w drodze prowadzonych
naborów kandydatów na ekspertów do oceny merytorycznej projektów zgłaszanych do
dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
(aktualizacja z dnia 06.05.2020 r.).