Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Weź udział w bezpłatnym szkoleniu online “Prawo zamówień publicznych i zasada konkurencyjności w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej na lata 2014-2020.”

Dodane 11.10.2021 przez Leszek Nienartowicz

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie online adresowane do beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego organizowanego przez Urząd Marszałkowski w Toruniu pt. “Prawo zamówień publicznych i zasada konkurencyjności w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej na lata 2014-2020.”

 

Termin Szkolenia 

Data: 15.10.2021

Czas: 11:00 – 12:00

 

Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie formularza zapisów.
FORMULARZ ZAPISÓW: https://forms.gle/wUW4zVUD6nrqgtCW8

 

Podczas szkolenia omówimy następujące tematy:

► zasady rządzące dokonywaniem wydatków w projektach unijnych

► różnice między Prawem Zamówień Publicznych, a wytycznymi

► krok po kroku omówimy jak udzielić zamówienia w ramach projektu finansowanego ze środków unijnych
► wyjątki i wyłączenia do wytycznych dotyczących wydatkowania środków

► zasady dotyczące realizacji zamówień publicznych w ramach RPO WK-P 2014-2020

► zasady przeprowadzenia rozeznania rynku

 

a także:
► czym jest Zasada Konkurencyjności ze szczególnym naciskiem na:

  ► unikanie konfliktu interesów

  ► jak dobrze przygotować warunki udziału w postępowaniu

  ► jak przyjąć kryteria oceny ofert

  ► upublicznianie wyników 

  ► zawarcie lub zmiana umowy

BONUS 1:
Najczęściej popełnianie błędy w zakresie stosowania Prawa Zamówień Publicznych i Zasady Konkurencyjności. 

BONUS 2:
Zasady nakładania korekt finansowych za stwierdzone naruszenia wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków przy realizacji zamówień publicznych 

W roli eksperta wystąpi:

Daniel Szczęsny 

Radca prawny specjalizujący się w prawie zamówień publicznych. Były zastępca dyrektora Departamentu Zakupów zamawiającego sektorowego oraz naczelnik Wydziału Orzecznictwa Departamentu Prawnego Urzędu Zamówień Publicznych. Jako członek komisji przetargowej oraz jako doradca przygotował i przeprowadził kilkadziesiąt postępowań przetargowych o dużej wartości, w tym kilkanaście postępowań wspólnych na rzecz wielu zamawiających. Jako pełnomocnik, reprezentuje zamawiających przed Krajową Izbą Odwoławczą. Autor publikacji dotyczących zamówień publicznych. Trener, zajmujący się prowadzeniem szkoleń dotyczących zamówień publicznych, dla zamawiających oraz wykonawców.

 

Zapraszamy do udziału w szkoleniu online. Ilość miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.