Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Walczymy o pieniądze dla regionów

Dodane 29.09.2016

Marszałek Piotr Całbecki jest jednym z sygnatariuszy wspólnej deklaracji przedstawicieli blisko trzystu regionalnych i lokalnych samorządów z całej Europy w sprawie przyszłości europejskiej polityki spójności. Chodzi o środki na rozwój gospodarczy i podniesienie poziomu życia m. in. w polskich regionach, w tym w Kujawsko-Pomorskiem. Podpisany wczoraj (28 września) w Brukseli dokument został przekazany szefom unijnych instytucji.

– To przełomowy moment dla Unii Europejskiej, walka o europejski budżet nowej perspektywy. Słyszymy coraz bardziej stanowcze głosy, że polityka spójności, czyli europejska polityka regionalna, po roku 2020 przestanie istnieć. Dla regionów takich jak nasz oznacza to, że środki RPO 2014-2020 to ostatnie bezpośrednio do nas adresowane pieniądze. Ostatnie, które możemy spożytkować na wyznaczone przez nas cele, na potrzeby zidentyfikowane przez regionalną i lokalne społeczności. Nie zgadzamy się na to, tak jak nie zgadzają się na to samorządowcy z całej Europy, reprezentujący ponad 60 procent mieszkańców kontynentu – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

„Czujemy się odpowiedzialni za kształt i wdrażanie strategii rozwoju, za świadczenie usług na rzecz naszych obywateli oraz za przeprowadzenie reform niezbędnych do przygotowania naszych obszarów na przyszłe wyzwania. (…) Polityka spójności jest kluczowa dla stabilnego i rzetelnego planowania oraz wdrażania długoterminowych inwestycji (…) [w takich sferach] jak badania, innowacje, energia odnawialna, małe i średnie przedsiębiorstwa, konkurencyjność, tworzenie miejsc pracy, itp. To jest polityka unijna, której efekty są najlepiej mierzalne. (…) Dlatego też polityka spójności musi być kontynuowana i musi obejmować wszystkie regiony po 2020 roku” – czytamy w deklaracji, która została dziś przekazana przewodniczącemu Komitetu Regionów UE Markku Markkuli i unijnej komisarz ds. polityki regionalnej Corinie Creţu. Spotkanie odbyło się w brukselskim przedstawicielstwie niemieckiej Bawarii, która jest znakomitym przykładem tego, jak właściwie inwestowane europejskie wsparcie regionalne może wpłynąć na rozwój i poziom życia.

Przyszłość polityki spójności jest też tematem dzisiejszego (29 września) posiedzenia Komisji Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu UE Komitetu Regionów, w którym także weźmie udział gospodarz naszego województwa.

Temat ten zostanie podniesiony również na najbliższym posiedzeniu naszego regionalnego Forum Samorządowego. Chcemy, by stanowisko w tej sprawie przyjęły także kujawsko-pomorskie lokalne samorządy wszystkich szczebli, by pochylili się nad tą sprawą wszyscy starostowie, prezydenci miast, burmistrzowie i wójtowie.

Źródło: Link otwiera się w nowej karcie Biuro prasowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.