Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Uwaga! Zmiana organu wydającego zaświadczenia w zakresie gospodarki wodnej

Dodane 08.01.2018 przez Mateusz Hering

1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 t.j.). Zgodnie z obowiązującymi już przepisami, deklaracje w zakresie gospodarki wodnej dla projektów ubiegających się o dofinansowanie ze środków funduszy unijnych, w tym RPO WK-P na lata 2014-2020, wydaje nowoutworzona instytucja – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, a nie jak dotychczas na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

Zaświadczenie właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną stanowi obligatoryjny załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020, dla większości projektów infrastrukturalnych, rzadko nieinfrastrukturalnych.

Zaświadczenia wydane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy do dnia 31.12.2017 r. będą honorowane w ramach składanych wniosków o dofinansowanie projektu. W przypadku jednak, gdy dostarczone w ramach wniosku o dofinansowanie projektu Zaświadczenie będzie zawierało braki, błędy (np. niewłaściwy numer działki inwestycyjnej) lub nie było wydane na cały zakres inwestycji, wówczas konieczne będzie uzyskanie nowego Zaświadczenia właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną, wydanego już przez Wody Polskie.