Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Umowy RPO: inwestycje i zakupy sprzętu

Dodane 21.02.2019 przez Leszek Nienartowicz

Budowa żłobków, dróg i pracowni nauki zawodu, rozbudowa gminnych sieci wodno-kanalizacyjnych, modernizacja świetlic, inwestycje Regionalnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej oraz zakupy ekwipunku dla strażaków ochotników. W czwartek (21 lutego) w Urzędzie Marszałkowskim odbyła się uroczystość wręczenia umów o dofinansowanie 22 projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

– Największe z przekazywanych dziś umów o dofinansowanie projektów dotyczą inwestycji w Toruniu, Górznie i Przysieku, do których przygotowuje się Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej. Kolejne wsparcie z naszego RPO otrzymają też strażacy ochotnicy, którzy planują zakupy wyposażenia i sprzętu technicznego. Wsparcie trafu też między innymi na nowe żłobki, nowe pracownie do nauki zawodu i budowę dróg – tłumaczy marszałek Piotr Całbecki.

 

– 22 umowy na blisko 60 milionów złotych to naprawdę imponujące liczby. Chodzi o autentyczne wsparcie w wielu dziedzinach – od żłobków po straże pożarne. Cieszymy się, że możemy wspierać ważne inicjatywy na terenie naszego województwa – powiedział członek zarządu województwa Sławomir Kopyść, który uczestniczył w dzisiejszej uroczystości wręczenia umów beneficjentom.

 

Nasz Regionalny Program Operacyjny jest częścią polityki spójności Unii Europejskiej i składa się z dwóch komponentów Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. Samorząd województwa zakontraktował dotąd 58 procent środków z puli ponad 9 miliardów złotych, którą dysponujemy w RPO. Od początku jego realizacji podpisano blisko 1,6 tysiąca umów o dofinansowanie projektów – zarówno społecznych, jak i inwestycyjnych (więcej). Wartość dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej w ramach przekazywanych dziś umów to 60 milionów złotych

 

Wsparcie z RPO na budowę żłobków pozyskały:

 • gmina Toruń,
 • miasto Świecie,
 • gmina Barcin (powiat żniński).

Toruńska inwestycja dotyczy utworzenia takiej placówki przy ulicy Andersa 21. W Świeciu żłobek dla 80 maluchów powstanie przy ulicy Łokietka. W Barcinie zaplanowano utworzenie żłobka dla 17 dzieci.

 

Projekty z zakresu rozwoju bazy kształcenia zawodowego zrealizują:

 • powiat inowrocławski,
 • powiat rypiński,
 • powiat wąbrzeski,

Chodzi przede wszystkim o prace adaptacyjne i remontowe oraz zakup nowoczesnego wyposażenia do pracowni nauki zawodu. W powiecie inowrocławskim skorzystają uczniowie 6 szkół, w powiecie rypińskim zaplanowano budowę hali warsztatowej przy Zespole Szkół nr 4 w Nadrożu, a w powiecie wąbrzeskim Zespół Szkół Zawodowych powiększy się o 6 pracowni.

 

Inwestycje drogowe oraz polegające na modernizacji oświetlenia ulicznego zrealizują:

 • powiat rypiński,
 • gmina Grudziądz,
 • miasto Tuchola,
 • miasto Chełmża,
 • miasto Chełmno.

Wsparcie trafi na przebudowę drogi powiatowej łączącej Rypin ze Starorypinem (ul. Mleczarskiej) wraz z mostem nad Rypienicą. Będzie to jednocześnie fragment obwodnicy, która ma otaczać miasto od północy. W gminie Grudziądz wsparcie trafi na przebudowę skrzyżowania drogi gminnej w Rudzie z drogą krajową nr 55, a w Tucholi na rozbudowę ulic Budowlanej i Plaskosz. Chełmża i Chełmno pozyskały środki na inwestycje dotyczące modernizacji oświetlenia.

 

Środki na realizację projektów związanych z modernizacją świetlic otrzymają:

 • gmina Złotniki Kujawskie (powiat inowrocławski),
 • gmina Dobrcz (powiat bydgoski),
 • gmina Golub-Dobrzyń.

W gminie Złotniki Kujawskie zaplanowano modernizację świetlicy w Broniewie wraz z zagospodarowaniem terenu, w gminie Dobrcz ukończona zostanie budowa świetlicy w Borównie, a w gminie Golub-Dobrzyń planowany jest remont świetlicy w Owieczkowie.

 

Projekty dotyczące rozbudowy i modernizacji gminnej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej zrealizują:

 • gmina Świekatowo (powiat świecki),
 • gmina Mrocza (powiat nakielski).

Inwestycja w Świekatowie zakłada kompleksową przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków, a w gminie Mrocza zaplanowano kolejny etap budowy sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej w miejscowościach Mrocza, Chwałka, Słupówko, Wiele i Drzewianowo.

 

Wśród pozostałych przedsięwzięć, których dotyczą przekazywane dziś umowy o dofinansowanie z RPO są:

 • dwie inwestycje Regionalnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Przysieku. Ta marszałkowska spółka przygotowuje się do modernizacji bazy edukacyjnej w Przysieku oraz Górznie – na realizację tego zadania trafi 18,3 miliona złotych z RPO, najwięcej w puli przekazywanych dziś umów. Kolejne przegotowywane przez ośrodek przedsięwzięcie to utworzenie ośrodka edukacji ekologicznej i ścieżki ekologicznej na terenie Bastionu Menniczego przy ul. Wola Zamkowa i św. Jakuba w Toruniu – na to zadanie trafi 6,1 miliona złotych wsparcia z RPO,
 • zakup wyposażenia dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Chodzi o ponad 1,2 tysiąca sztuk sprzętu dla 430 jednostek, między innymi ubrania specjalne, hełmy, pompy i narzędzia ratownicze. Wartość wsparcia to 2,5 miliona złotych. Wcześniej środki z RPO umożliwiły już zakup 27 pojazdów ratowniczo-gaśniczych (więcej),
 • zakup sprzętu medycznego i modernizacja szpitala w Łasinie (powiat grudziądzki),
 • rewitalizacja zabytkowego wiatraka „koźlak” w Chrośnie w gminie Kruszwica (powiat inowrocławski),
 • zagospodarowanie Parku Miejskiego przy ulicy Nakielskiej w Szubinie (powiat nakielski).

 

 

Umowy RPO w liczbach:

 • 58 procent środków z puli, którą dysponujemy w ramach RPO 2014-2020 rozdysponował dotąd samorząd województwa,
 • Blisko 1,6 tysiąca umów o dofinansowanie projektów podpisano od początku realizacji RPO,
 • 22 umowy w ramach RPO przekazane zostaną podczas dzisiejszej uroczystości w Urzędzie Marszałkowskim, 60 milionów złotych to łączna wartość dofinansowania z RPO,
 • Blisko 22,5 miliona złotych – to wartość największego projektu, który otrzymał dofinansowanie. Chodzi o jeden z dwóch projektów inwestycyjnych Regionalnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Przysieku (wartość dofinansowania to 18,3 miliona złotych),
 • 3 przekazywane dziś umowy dotyczą projektów z zakresu rozbudowy bazy kształcenia zawodowego,
 • Budowy 3 nowych żłobków dotyczy część przekazywanych dziś umów o dofinansowanie w ramach RPO,
 • Ponad 1,2 tysiąca sztuk sprzętu trafi do 430 jednostek OSP w ramach kolejnego projektu w ramach RPO dotyczącego zakupu wyposażenia dla strażaków ochotników.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

21 lutego 2019 r.