Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Umowy RPO i PROW: infrastruktura tramwajowa w Grudziądzu, instalacje OZE, przedsiębiorczość na wsi

Dodane 12.12.2019 przez Leszek Nienartowicz

113 milionów złotych – tyle wynosi wartość uruchomionego wczoraj (10 grudnia) wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Największe dofinansowanie otrzymał Grudziądz na rozwój infrastruktury tramwajowej i budowę zaplecza turystycznego nad Jeziorem Tarpno. Wręczone umowy dotyczą także inwestycji w odnawialne źródła energii, budowę siedzib instytucji społecznych, a także rozwoju przedsiębiorczości. Umowy przekazał beneficjentom członek zarządu województwa Sławomir Kopyść.

 

RPO dla Grudziądza

 

Największy podpisywany projekt dotyczy rozbudowy infrastruktury tramwajowej w Grudziądzu. Miasto planuje przebudować torowisko tramwajowe na odcinku od ul. Toruńskiej do pętli tramwajowej na OM Rządz, przebudować perony tramwajowe, a także zakupić nowe wagony. Wartość całego projektu to 129 mln złotych, a kwota dofinansowania z RPO wynosi prawie 86 mln złotych.

 

Przedstawiciele Grudziądza odebrali jeszcze jedną umowę. Dotyczy ona dofinansowania budowy infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej nad Jeziorem Tarpno. W ramach inwestycji między innymi powstanie pomost i plac zabaw dla dzieci. Zakupione zostaną nowe ławki i kosze na śmieci. Dofinansowanie pozwoli także na zakup sprzętu rekreacyjnego, czyli kajaków, rowerów wodnych czy łodzi motorowej dla ratowników. Projekt zakłada także powstanie odcinka ścieżki pieszo-rowerowej, łączącej plażę ze skrzyżowaniem ulicy Lipowej i Jaśminowej. Dofinansowanie z naszego RPO to prawie 2,5 mln złotych, przy całkowitej wartości przedsięwzięcia 3,2 mln złotych.

 

Instalacje OZE

 

Kolejne cztery projekty dotyczą montażu instalacji odnawialnych źródeł energii:

 • w gminie Śliwice (powiat tucholski) na 49 budynkach mieszkalnych powstaną instalacje fotowoltaiczne do produkcji energii elektrycznej, a na 9 instalacje solarne do produkcji ciepłej wody,
 • gmina Obrowo (powiat toruński) otrzymała umowę, która dotyczy montażu na budynkach mieszkalnych 38 instalacji fotowoltaicznych i 15 pomp ciepła ,
 • w gminie Radomin (powiat golubsko-dobrzyński) instalacje fotowoltaiczne pojawią się na 20 budynkach mieszkalnych i gospodarczych oraz kolektor słoneczny na budynku gospodarczym.

 

Domy dla potrzebujących

 

Przekazywane umowy dotyczą również inwestycji w infrastrukturę na cele społeczne:

 • rewitalizacji społeczno-gospodarczej budynków mieszkalnych Starego Fordonu w Bydgoszczy,
 • w Radziejowie zostanie przebudowany budynek przy ulicy Kościuszki 1 na cele społeczne, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób starszych,
 • w Więcborku (powiat sępoleński) powstanie Centrum Aktywności Lokalnej z przeznaczeniem na aktywizację osób zagrożonych wykluczeniem,
 • w Radzyniu Chełmińskim (powiat grudziądzki) remiza strażacka zostanie przebudowana na świetlicę środowiskową.

 

– Wśród wręczonych umów są chociażby projekty dotyczące budowy, rozbudowy i wyposażenia domów, które będą służyły osobom potrzebującym, seniorom, zagrożonym wykluczeniem społecznym. Dostrzegamy ogromne zapotrzebowanie na tego typu usługi. Dlatego wspieramy tworzenie instytucjonalnych rozwiązań, takich jak domy dziennego pobytu czy kluby środowiskowe – tłumaczy marszałek Piotr Całbecki.

 

Innowacje w przedsiębiorstwach

 

Firma KDR Solutions z Bydgoszczy otrzyma prawie 2 mln złotych dofinansowania na opracowanie innowacyjnych metod rekrutacyjnych w oparciu o technologię rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości. Niektóre części projektu są innowacją w skali międzynarodowej. Z kolei „Solanki” Uzdrowisko Inowrocław stworzy laboratorium badawcze w celu opracowania innowacyjnych metod rehabilitacji pacjentów z dysfunkcjami ruchu w oparciu o wyspecjalizowany sprzęt. Wartość dofinansowania to 1,7 mln złotych.

 

Lista RPO/EFRR

 

Projekty społeczne

 

Środki z RPO przeznaczamy także na projekty społeczne, w ramach europejskiego Funduszu Społecznego. Włodarze miasta Chełmna odbiorą dwie umowy na projekty aktywizacji społeczno-zawodowej, które obejma siedemdziesięciu mieszkańców miasta. Kolejne cztery umowy dotyczą programów zwiększających szansę na uzyskanie dobrej pracy przez uczniów techników i szkół zawodowych:

 • w Technikum i Branżowej Szkole w Czernikowie (powiat toruński) wsparcie doradcy zawodowego otrzyma 100 uczniów, 32 uczniów zrealizuje płatne staże, w ramach projektu zostaną wyposażone także 3 pracownie informatyczne,
 • powiat świecki doposaży swoje cztery szkoły, w placówkach zostaną także przeprowadzone dodatkowe zajęcia, zajęcia w szkołach wyższych, wizyty studyjne w zakładach pracy i wyjazdy na targi specjalistyczne,
 • powiat wąbrzeski zrealizuje podobny program w swoich trzech szkołach, pomoc otrzyma 160 uczniów
 • powiat rypiński otrzymał dofinansowanie pozwalające na wsparcie 880 uczniów w trzech technikach i jednej szkole branżowej.

 

Lista RPO/EFS

 

PROW

 

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wręczyliśmy jedenaście umów. Dziesięć z nich dotyczy podejmowania i rozwoju działalności gospodarczej na obszarach wiejskich w zakresie:

 • dekoracji wnętrz (przedsiębiorca z powiatu toruńskiego),
 • usług elektrycznych i teleinformatycznych (przedsiębiorca z powiatu świeckiego),
 • usług krawieckich (przedsiębiorca z powiatu świeckiego),
 • projektowania i kierowania robotami budowlanymi w inżynierii sanitarnej (przedsiębiorca z powiatu nakielskiego),
 • montażu i serwisu instalacji fotowoltaicznych i grzewczych (przedsiębiorca z powiatu bydgoskiego),
 • budowie sklepu wielobranżowego (przedsiębiorca z powiatu chełmińskiego),
 • budowie pracowni malarskiej (przedsiębiorca z powiatu toruńskiego),
 • budowie domu opieki (przedsiębiorca z powiatu bydgoskiego),
 • zakupu minikoparki (przedsiębiorca z powiatu toruńskiego).

 

Poza tym przekazaliśmy umowy dotyczące współpracy w zakresie usług turystycznych oraz zakupu wyposażenia multimedialnego dla instytucji kultury w Kamieniu Krajeńskim (powiat sępoleński). Całkowita wartość umów w ramach PROW to prawie 2 mln złotych przy dofinasowania prawie 1 mln złotych.

 

Lista PROW

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

10 grudnia 2019 r.

Ostatnia aktualizacja: 11 grudnia 2019 r.