Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Szpitale, ścieżki rowerowe, usługi opiekuńcze i wsparcie dla wsi

Dodane 01.10.2018 przez Leszek Nienartowicz

W Urzędzie Marszałkowskim z udziałem marszałka Piotra Całbeckiego i przewodniczącego sejmiku Ryszarda Bobera odbyła się 28 września uroczystość wręczenia 31 umów o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”. Suma wsparcia to ponad 20 milionów złotych. Na swoim kolejnym posiedzeniu zebrał się też dziś Komitet Monitorujący RPO.

– Dzięki podpisywanym dziś umowom na obszarze powiatu toruńskiego przebędzie 30 kilometrów nowych ścieżek rowerowych, realizowanych wspólnie przez Starostwo Powiatowe i gminy. Sieć dróg dla rowerzystów okalająca Toruń, zresztą Bydgoszcz również, już jest imponująca. – mówi marszałek Piotr Całbecki – Ciekawy projekt zrealizuje także szpital w Aleksandrowie Kujawskim, gdzie dzięki wsparciu z RPO uda się przeprowadzić dalszy modernizacji lecznicy.

Samorząd województwa zakontraktował dotąd ponad połowę środków z puli, którą dysponujemy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Od początku jego realizacji podpisano już ponad 1340 umów o dofinansowanie projektów.

Szpitale powiatowe

Trzy umowy dotyczą inwestycji w placówkach służby zdrowia. Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Warmińskiego w Bydgoszczy pozyskał 4 miliony złotych dofinansowania na utworzenie nowej pracowni hemodynamiki oraz centrum rehabilitacji. Szpital Powiatowy w Aleksandrowie Kujawskim 7,9 miliona złotych dotacji przeznaczy na realizację dwóch projektów: kompleksową termomodernizację trzech budynków oraz budowę łącznika na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego.

Ścieżki rowerowe

Dwa projekty dotyczące rozbudowy sieci rowerowej zrealizuje powiat toruński – jeden z regionalnych liderów w rozwoju infrastruktury dla miłośników dwóch kółek. Chodzi o budowę tras dla rowerzystów na odcinkach Różankowo – Piwnice – Lulkowo, Kamionki Małe – Turzno (5,7 kilometra) oraz Osiek nad Wisłą – Sąsieczno – Zimny Zdrój -Czernikowo – Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa (24,3 kilometra). Oba rowerowe szlaki przedłużą lub połączą istniejące już ścieżki rowerowe, które powstały w ramach realizacji RPO 2007-2013. Suma dofinansowania to 5,8 miliona złotych.

Droga, termomodernizacja i przedszkole

Wśród kolejnych projektów inwestycyjnych są przedsięwzięcia dotyczące przebudowy blisko kilometrowego odcinka drogi powiatowej Wymysłowice-Ciechrz w powiecie mogileńskim, termomodernizacji Szkoły Podstawowej i biblioteki w Nieszawie w powiecie aleksandrowskim oraz zwiększenia liczby miejsc w Przedszkolu Niepublicznym Gucio Integracyjne w Toruniu.

Projekty edukacyjne

Dodatkowe zajęcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zakup pomocy dydaktycznych i szkolenia dla nauczycieli – to zakres czterech projektów edukacyjnych realizowanych przez miasto Toruń oraz gminy Lubicz (powiat toruński), Szubin (powiat nakielski) i Dobrcz (powiat bydgoski). Skorzysta prawie 1000 uczniów oraz 80 pedagogów. Kolejne 300 młodych ludzi z powiatu brodnickiego weźmie udział w warsztatach edukacyjnych organizowanych przez Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Przysieku.

Usługi opiekuńcze

Organizację opieki dla osób niepełnosprawnych oraz szkoleń dla asystentów i bliskich osób niesamodzielnych i zagrożonych wykluczeniem zakładają cztery projekty z zakresu usług opiekuńczych. Chodzi między innymi o opiekę świadczoną w domach potrzebujących, a także wsparcie w formie warsztatów i poradnictwa dla opiekunów faktycznych np. z zakresu rehabilitacji, technik pielęgnacji oraz radzenia sobie z trudnymi emocjami. Beneficjentami wsparcia są gmina Dobrcz, gmina Łysomice (powiat toruński) oraz Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy i firma Promedica GP z Bydgoszczy. Z myślą o potrzebach osób starszych gmina Lubicz pozyskała wsparcie na utworzenie Klubu Wsparcia Seniora w Kopaninie.

Biznes na obszarach wiejskich

Wsparcie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pomoże firmom w rozpoczęciu i rozwoju działalności gospodarczej. Wśród beneficjentów jest siedmiu przedsiębiorców, a suma dofinansowania to ponad milion złotych. Kolejne dwie firmy pozyskały w sumie blisko pół miliona złotych dofinansowania z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” – na budowę obiektu hotelowego w Górznie (powiat brodnicki) oraz uruchomienie lokalu gastronomiczno-rozrywkowego w Jabłonowie Pomorskim (powiat brodnicki).

Infrastruktura na wsi

Środki z PROW trafią także na budowę boiska z bieżną w Janowie (gmina Świedziebnia, powiat brodnicki), utworzenie strefy rekreacji na jeziorem z Papowie Biskupom (powiat chełmiński), budowę pomostu przy plaży miejskiej w Chełmży (powiat toruński) oraz przebudowę drogi gminnej w Podzamczu i Raciążku (powiat aleksandrowski).

Obraduje Komitet Monitorujący RPO

W porządku dzisiejszych obrad Komitetu Monitorującego RPO znalazło się przyjęcie kryteriów wyboru projektów w konkursach dotyczących inwestycji w infrastrukturę sal operacyjnych lub oddziałów intensywnej terapii, pomocy zwrotnej na wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, modernizacji i rewitalizacji sieci kolejowej, budowy ścieżek rowerowych w ramach ZiT oraz wsparcia ochrony zasobów przyrodniczych w ramach ZIT.

Lista umów w ramach RPO (EFRR)

Lista umów w ramach RPO (EFS)

Lista umów w ramach PROW

Lista umów w ramach PO Rybactwo i Morze

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

28 września 2018 r.

ostatnia aktualizacja: 1 października 2018 r.