Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Szkolenia dla beneficjentów RPO 2014-2020

Dodane 09.09.2020

Firma Training House na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego realizuje szkolenia dla beneficjentów RPO 2014-2020.

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia o następującej tematyce:

 1. Kwalifikowalność wydatków w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej na lata 2014-2020.
 2. Generator wniosków o dofinansowanie oraz przygotowanie wniosku aplikacyjnego wraz z niezbędną dokumentacją w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej na lata 2014-2020 w ramach EFS.
 3. Generator wniosków o dofinansowanie oraz przygotowanie wniosku aplikacyjnego wraz z niezbędną dokumentacją w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej na lata 2014-2020 w ramach EFRR.
 4. Ewaluacja projektu w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej na lata 2014-2020.
 5. Promocja projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej na lata 2014-2020 w ramach EFS z wykorzystaniem social mediów.
 6. Problematyka uwzględniania aspektów społecznych/klauzul społecznych w zamówieniach udzielanych w projektach współfinansowanych z EFS.
 7. Realizacja oraz rozliczanie projektów współfinansowanych ze środków UE na lata 2014-2020.
 8. Prawo zamówień publicznych i zasada konkurencyjności w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

Szkolenia odbędą się w następujących lokalizacjach:

 • Toruń
  Kościuszko Business Link, ul. Władysława Łokietka 5,
   
 • Bydgoszcz  
   
  Przystań Bydgoszcz, ul. Tamka 2,
   
 • Włocławek
  Garage Hotel, ul. Toruńska 113.
   

 Formularz zapisu na szkolenia na stronie:

http://zapisy.th-szkolenia.pl/formularz-zgloszenia

Wszystkie szkolenia rozpoczynają się o godz. 8.30, a kończą o godz. 15.45.

Z uwagi na duże zainteresowanie omawianą ofertą szkoleniową zachęcamy do bezzwłocznego zgłaszania uczestników.

Z jednej instytucji może zgłaszać się kilka osób na jedno szkolenie, dana osoba może wziąć udział w szkoleniach o różnej tematyce.

Zgłoszenia rezygnacji z udziału w szkoleniu należy dokonać najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem szkolenia na adresszkoleniarpo@kujawsko-pomorskie.pl

Zapraszamy do zapisów.