Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych – zmiany po opinii Ministerstwa

Dodane 19.08.2015 przez Leszek Nienartowicz

Prezentujemy Państwu kolejną (już trzecią) wersję projektu Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (SzOOP). Wersja ta została uzupełniona na podstawie uwag, jakie otrzymaliśmy z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Uwagi MIiR dotyczyły m.in. zgodności planowanego wsparcia z politykami horyzontalnymi UE oraz wytycznymi ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego. Większość z nich została przez nas uwzględniona i naniesiona na aktualnie prezentowaną Państwu wersję SzOOP.

Pobierz SZOOP v3.0