Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Supernowoczesny ośrodek konserwacji zabytków UMK

Dodane 08.05.2019 przez Leszek Nienartowicz

Cieszącej się uznaną marką toruńskiej szkole konserwacji zabytków dedykowana jest najnowsza, wspierana z naszego Regionalnego Programu Operacyjnego, inwestycja Uniwersytetu Mikołaja Kopernika – Centrum Badań i Konserwacji Dziedzictwa Kulturowego przy Wydziale Sztuk Pięknych. Jutro (9 maja), z udziałem marszałka Piotra Całbeckiego, uroczystość wmurowania kamienia węgielnego.

 

–  Tym przedsięwzięciem wzmacniamy dyscyplinę, z której toruńska uczelnia jest znana w kraju i Europie – podkreśla marszałek Piotr Całbecki. – Ośrodek będzie prowadził badania dotyczące zaawansowanych metod konserwacji dzieł sztuki i detali architektonicznych, otworzy też możliwości związane z komercjalizacją tego rodzaju działalności. 

 

Budynek dla nowej jednostki powstaje przy ul. Sienkiewicza 30/32. Zostanie wyposażony w najnowocześniejszą aparaturę naukowo-badawczą – 115 nowych, najnowszej generacji urządzeń badawczych, m.in. mikroskop polaryzacyjny, spektrometry, mikroskop metalograficzny, starzeniową komorę klimatyczną i świetlną, mikrodyfraktometr rentgenowski oraz skanery 3D. Centrum prowadzić będzie działalność badawczą i usługową w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki oraz szeroko pojętej ochrony dziedzictwa kulturowego. Zakłada się też prowadzenie, na zasadach usługowych, m.in. badań składu i właściwości materiałów (produkcja, wdrożenia).

 

W ramach ośrodka funkcjonować będą Laboratorium Badań i Konserwacji Elementów i Detali Architektonicznych, Laboratorium Badań i Konserwacji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej, pracownia fotograficzna, Laboratorium Badań Fizyko-Chemicznych, Laboratorium Badań i Konserwacji Papieru i Skóry, Laboratorium Badań i Konserwacji Sztuki Nowoczesnej, Pracownia Inwentaryzacji i Badań Zabytków Architektury.

 

Wartość inwestycji to blisko 37 milionów złotych, dofinansowanie z RPO przekracza 30 milionów złotych. Zakończenie inwestycji na początku 2022 roku.

 

Przedsięwzięcie jest częścią większego projektu pod nazwą „Monumentum sonus visio. Akademickie centra przemysłów kreatywnych kultury, sztuki i ochrony zabytków”, realizowanego wspólnie przez UMK oraz bydgoską Wyższą Szkołę Gospodarki.  WSB stworzy pięć nowych laboratoriów badawczych: dźwięku, poligrafii i designu, audio-wizualne, neurokognitywistyki, programowania, projektowania i szybkiego prototypowania oprogramowania oraz układów robotyki.

 

Całość warta jest ponad 50 milionów złotych, wartość dofinansowania z RPO to blisko 40 milionów złotych.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

8 maja 2019 r.