Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Środki dla firm na badania i rozwój

Dodane 10.07.2019 przez Leszek Nienartowicz

Pod koniec lipca rozpoczyna się nabór wniosków w dwóch konkursach, dzięki którym możliwe będzie wsparcie procesów badawczo-rozwojowych w kujawsko-pomorskich firmach. Konkurs ma charakter grantowy, to znaczy, że w jego wyniku zostaną wybrane instytucje otoczenia biznesu, które następnie rozdysponują środki wśród przedsiębiorstw. Do wykorzystania jest kwota niebagatelna, bo 84,5 mln złotych.

– Obecnie istniejący dobry klimat dla działalności innowacyjnej, konkurencyjny rynek oraz stale zwiększające się nakłady przyczyniają się do wprowadzania innowacji technologicznych. Wspomagamy ten proces poprzez nasz Regionalny Program Operacyjny – tłumaczy marszałek Piotr Całbecki.

 

W pierwszym konkursie, w którym do podziału jest 20 mln złotych, środki ostatecznie trafią do przedsiębiorstw na:

  • prowadzenia prac badawczo-rozwojowych wykorzystujące wysoko specjalistyczne usługi korzystania z infrastruktury IT udostępnionej w modelu chmury obliczeniowej;
  • zakup przez MŚP prac badawczo-rozwojowych w ośrodkach badawczych;
  • zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

 

Założenia drugiego konkursu z pulą środków w wysokości 64,5 mln złotych są podobne, z tym, że projekty nie muszą dotyczyć zaawansowanych technologii informatycznych. Dodatkowo wsparcie może być przeznaczone na pokrycie kosztów związanych ze zgłoszeniem do właściwego organu wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego w celu uzyskania ochrony przyznawanej przez krajowe, regionalne, unijne lub międzynarodowe organy ochrony własności przemysłowej.

 

Najważniejsze informacje:

  • nabór wniosków w konkursach trwa od 31 lipca do 14 sierpnia,
  • w puli konkursu dotyczącego technologii informatycznych jest 20 mln złotych,
  • w puli konkursu dotyczącego pozostałych dziedzin jest 64,5 mln złotych
  • więcej informacji o konkursach na stronie mojregio.eu tutaj i tutaj.

 

O obecnie trwających naborach piszemy w materiale „Fundusze unijne na rzecz rozwoju regionu”.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

10 lipca 2019 r.