Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Spotkanie edukacyjne dla gmin opracowujących programy rewitalizacji – 19 grudnia 2016 r.

Dodane 05.12.2016

Miejsce oraz termin spotkania

Spotkanie odbędzie się w dniu 19 grudnia 2016 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego przy Placu Teatralnym 2 w Toruniu w Sali Patio I piętro w godzinach 10:00 – 14:00. Rejestracja uczestników rozpocznie się o godzinie 09:30.

Temat spotkania

Na spotkaniu zostaną omówione kryteria oceny programów rewitalizacji, kwalifikowalność działań rewitalizacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P na lata 2014-2020 oraz zagadnienie rewitalizacji w szerszym kontekście strategii inwestycyjnej gminy/miasta.

Liczba uczestników

Zapraszamy wszystkie gminy zainteresowane udziałem w spotkaniu edukacyjnym do zgłaszania po jednym przedstawicielu gminy. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Formularz zgłoszeniowy i program spotkania

Gminy zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się poniżej. Zgłoszenia należy przesyłać drogą elektroniczną do dnia 14 grudnia 2016 r. na adres e-mail podany w formularzu.

W najbliższym czasie zostanie również przedstawiony szczegółowy program spotkania.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania (.docx)

Program spotkania edukacyjnego 19.12.2016 (.docx)

Prezentacje ze spotkania