Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


RPO z myślą o kulturze

Dodane 27.03.2019 przez Leszek Nienartowicz

Z początkiem kwietnia rozpoczyna się konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiem, w którym będzie można uzyskać środki na rozbudowę i przebudowę instytucji kultury. Do podziału jest prawie 5 mln złotych.

 

W konkursie środki będzie można uzyskać przede wszystkim na rozbudowę i przebudowę instytucji kultury, np. teatrów, muzeów, czy też świetlic wiejskich wraz z zakupem wyposażenia związanego z prowadzeniem działalności kulturalnej i edukacyjnej. Dodatkowo w zbliżającym się konkursie możliwe będzie uzyskanie dofinansowania na projekty informacyjno-promocyjne walorów środowiskowych i kulturowych regionu, np. produktów regionalnych.

 

O środki może ubiegać się szereg podmiotów: jednostki samorządu terytorialnego, samodzielnie, bądź w partnerstwie  lub stowarzyszeniu z innymi samorządami, samorządowe lub państwowe jednostki organizacyjne, kościoły lub związki wyznaniowe, także organizacje samorządowe i przedsiębiorstwa.

 

Najważniejsze fakty:

  • nabór trwa od 1 kwietnia do 17 maja,
  • do podziału jest 4 766 558,05 zł,
  • więcej na stronie mojregion.eu

 

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

27 marca 2019 r.