Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


RPO usprawnia edukację

Dodane 28.02.2019 przez Leszek Nienartowicz

Pod koniec marca ruszają dwa konkursy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w którym szkoły z regionu mogą uzyskać dofinasowanie na różnorodne projekty usprawniające proces edukacji, np. na dodatkowe zajęcia z zakresu języków obcych czy informatyki lub doposażenie pracowni w sprzęt potrzebny do nauczania eksperymentalnego. Konkursy przeznaczone są dla szkół publicznych.

 

– Rozwijanie kompetencji kluczowych – w tym w dziedzinie języków obcych, nauk ścisłych i informatyki oraz podstawowych umiejętności społecznych to bardzo ważne współcześnie sprawy. Inwestując środki w budowę nowoczesnej oferty edukacyjnej szkół ogólnokształcących odpowiadamy na oczekiwania uczniów, rodziców i nauczycieli – podkreśla marszałek Piotr Całbecki. 

 

Dofinansowanie można otrzymać na różnorodne projekty, których zakres musi wpisywać się w jeden z sześciu tematów:

 • Rozwijanie u uczniów umiejętności niezbędnych na rynku pracy, np. kompetencji cyfrowych, matematyczno-przyrodniczych, posługiwania się językami obcymi oraz umiejętności rozumienia, kreatywności, innowacyjności, przedsiębiorczości, krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów, umiejętności uczenia się i umiejętności pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy.
 • Indywidualna praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz uczniem młodszym, to znaczy rozpoczynającym kolejny etap nauczania, w tym przypadku uczniem klas I i VI szkół podstawowych.
 • Doradztwo edukacyjno-zawodowe z wyborem dalszych kierunków kształcenia i uwzględniającego potrzeby rynku pracy.
 • Tworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu w zakresie kompetencji matematyczno-przyrodniczych poprzez doposażanie pracowni w odpowiedni sprzęt.
 • Podniesienie kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli oraz pracowników pedagogicznych.
 • Realizacja wysokiej jakości staży we współpracy z podmiotami przyjmującymi na staż.

 

Najważniejsze fakty:

 • o dofinansowanie mogą się ubiegać przede wszystkim organy prowadzące szkołę lub placówkę systemu oświaty prowadzącą kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół prowadzących kształcenie zawodowe, szkół dla dorosłych i szkół policealnych),
 • wnioski o dofinansowanie można składać w terminie od 29 marca do 12 kwietnia,
 • wielkość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 12,6 mln złotych,
 • maksymalna wartość jednego projektu nie może przekroczyć 100 tysięcy złotych,
 • więcej informacji o konkursach na stronie mójregion.eu tutaj i tutaj.

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest częścią polityki spójności Unii Europejskiej i składa się z dwóch komponentów Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

28 lutego 2019 r.