Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


RPO: powstaną lokalne programy rewitalizacji

Dodane 02.06.2017 przez Leszek Nienartowicz

We wtorek (30 maja) w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się uroczyste podpisanie umów z kolejnymi samorządami lokalnymi, które otrzymają dotacje na przygotowanie lub aktualizację programów rewitalizacji – strategicznych dokumentów niezbędnych do skutecznego zabiegania o dofinansowanie na zagospodarowanie obszarów rewitalizowanych. Wsparcie w wysokości 1,5 miliona złotych trafi do 50 gmin.

– Kontynuujemy program rewitalizacji w naszym regionie. By uzyskać wsparcie na ten cel, samorządy lokalne muszą najpierw przygotować spójne koncepcje działań, które nazywamy programami rewitalizacji. By pomóc sfinansować przygotowanie tego typu dokumentów uruchomiliśmy specjalny konkurs – mówi marszałek Piotr Całbecki.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 projekty z zakresu rewitalizacji mogą realizować wszystkie miasta a także społeczności lokalne na terenach wiejskich. Tylko w puli środków przeznaczonych dla miast samorządowe władze województwa zarezerwowały na ten cel około 220 milionów złotych. W przypadku obszarów wiejskich zadania z zakresu rewitalizacji będą realizowane w ramach instrumentu Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (więcej o RLKS).

Wsparcie trafi między innymi na przebudowę i modernizację budynków w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, gospodarczych i kulturalnych. Skorzystają samorządy lokalne i ich jednostki, instytucje, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, kościoły a także partnerzy publiczno-prywatni. Szczególny nacisk będzie położony na powiązanie projektów inwestycyjnych z działaniami „miękkimi”, których celem jest rozwiązywanie problemów społecznych.

Więcej informacji o rewitalizacji

Samorządy i społeczności lokalne przygotowują obecnie dokumenty strategiczne, które będą stanowiły podstawę do ubiegania się o środki na działania rewitalizacyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W przygotowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji pomogą gminom środki rozdysponowane przez zarząd województwa z puli Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020. Pierwsze wsparcie w tym zakresie podzieliliśmy w ubiegłym roku – dofinansowanie w wysokości 2,4 miliona złotych otrzymało wówczas 51 gmin (więcej).

Kolejny nabór wniosków o wsparcie finansowe na opracowanie dokumentacji odbył się między 17 listopada a 1 grudnia 2016 roku. Tym razem wsparcie w wysokości 1,48 miliona złotych otrzymało kolejne 50 gmin z regionu. Uroczyste podpisanie umów z samorządowcami odbyło się 30 maja w Urzędzie Marszałkowskim z udziałem marszałka Piotra Całbecki.

Lista beneficjentów

Na ostatnim posiedzeniu Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny przyjął też pierwsze kryteria dla konkursów, w których będzie można aplikować o wsparcie na projekty z zakresu rewitalizacji. Do podziału będzie łącznie ponad 90 mln złotych (więcej).

Źródło: Biuro prasowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.