Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


RPO: nowy zawód, nowe kwalifikacje

Dodane 09.08.2017 przez Leszek Nienartowicz

Uruchamiamy wsparcie dla osób planujących zdobyć nowe uprawnienia zawodowe oraz poszerzyć profesjonalną wiedzę i kwalifikacje. W naszym Regionalnym Programie Operacyjnym ruszyły dwa konkursy, w których do rozdysponowania są środki na przygotowanie projektów edukacyjnych dla dorosłych, między innymi kursów zawodowych oraz szkoleń informatycznych.

– Kształcenie ustawiczne, nauka przez całe życie, by jak najlepiej dostosować się do warunków życia i pracy, to właściwa odpowiedź na wyzwania szybko zmieniającego się świata. Punktem wyjścia dla wspieranych z naszego Regionalnego Programu Operacyjnego kursów zawodowych jest fachowa diagnoza indywidualnych potrzeb i możliwości ich uczestników. Środki kierujemy też na organizację szkoleń komputerowych, kończących się uzyskaniem oficjalnych certyfikatów – tłumaczy marszałek Piotr Całbecki.

Pierwszy z aktualnych naborów wniosków dotyczy dofinansowania projektów z zakresu nabywania i uzupełniania kompetencji zawodowych przez osoby dorosłe. Do podziału jest w sumie 45 milionów złotych. Po wsparcie mogą sięgnąć szkoły dla dorosłych, placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, organy prowadzące tego typu placówki, a także podmioty zajmujące się doradztwem edukacyjno-zawodowym. Dofinansowanie można będzie przeznaczyć na uruchomienie fachowego doradztwa służącego diagnozie indywidualnych potrzeb i możliwości osób zainteresowanych rozwojem zawodowym i zdobywaniem nowych kwalifikacji. Wsparcie trafi też na organizację kwalifikacyjnych kursów zawodowych, kursów umiejętności zawodowych oraz innych form kształcenia ustawicznego. Nabór wniosków rozpocznie się 28 sierpnia i potrwa do 11 września. Szczegóły.

 

W drugim naborze wniosków chodzi o podnoszenie przez osoby dorosłe kwalifikacji cyfrowych. Podmioty posiadające doświadczenie w tym zakresie mogą otrzymać wsparcie na organizację różnego rodzaju szkoleń i kursów informatycznych kończących się uzyskaniem zewnętrznego certyfikatu. Chodzi o kompetencje z zakresu wyszukiwania informacji, komunikacji z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych, tworzenia treści, programowania, bezpieczeństwa informatycznego, rozwiązywania problemów technicznych, a także twórczego wykorzystywania nowoczesnych technologii. W puli konkursowej jest 26,2 miliona złotych. Nabór rozpocznie się 28 sierpnia i potrwa do 29 września. Szczegóły.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

9 sierpnia 2017 r.