Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


RPO na żłobki i nianie

Dodane 06.02.2019 przez Leszek Nienartowicz

Pod koniec lutego ruszają dwa konkursy w ramach naszego Regionalnego Programu Operacyjnego, w których będzie można uzyskać  dofinansowanie na  utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.

 

– Dzięki realizacji tego typu projektów zwiększy się dostępność do placówek opieki nad najmłodszymi dziećmi. Chodzi też o ułatwienie rodzicom powrotu na rynek pracy po przerwie w aktywności zawodowej – tłumaczy marszałek Piotr Całbecki.

 

Dofinansowanie w zbliżających się konkursach można uzyskać przede wszystkim na  tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami oraz  sfinansowanie kosztów przeszkolenia zawodowego dziennego opiekuna i niani. Środki będzie można uzyskać także na działania aktywizacyjne i/lub szkoleniowe wspomagające proces powrotu na rynek pracy osób biernych zawodowo ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3. Z tym, że ostatni punkt należy traktować jako uzupełnienie wsparcia.

 

  • Oba konkursy trwają od 28 lutego do 14 marca.
  • Pula środków przeznaczonych na dofinansowanie w pierwszym konkursie to 27 430 350 zł.
  • Pula środków przeznaczonych na dofinansowanie w drugim konkursie to 2 151 400 zł.
  • Minimalna wartość projektu w obu konkursach wynosi 100 000 zł.
  • Więcej informacji na stronie mojregion.eu tutaj i tutaj.

 

Warto dodać, że do tej pory, w wyniku podpisania i realizacji 66 umów na utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 została rozdysponowana kwota 94 mln zł. Dofinansowane projekty pozwolą na utworzenie 2384 miejsc opieki nad małymi dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych i poprzez pracę dziennych opiekunów. To oczywiście nie koniec pomocy rozdysponowanej przez Urząd Marszałkowski. Wnioski złożone w kolejnych konkursach są obecnie w ocenie.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

6 lutego 2019 r.