Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


RPO na aktywizację społeczną

Dodane 30.01.2019 przez Leszek Nienartowicz

Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, ubóstwem, trwale bezrobotne czy niepełnosprawne będą mogły skorzystać z pomocy w powrocie na rynek pracy, dzięki właśnie ogłoszonemu konkursowi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wśród możliwych projektów, jakie będzie można zrealizować dzięki wsparciu ze środków RPO jest sfinansowanie kosztów studiów dla osób opuszczających domy dziecka.

 

– Ubóstwo, niepełnosprawność, długotrwałe bezrobocie, brak wykształcenia, czy otoczenie obciążone problemami nałogów i przemocy – to główne czynniki, które utrudniają normalne funkcjonowanie w społeczeństwie. W naszym Regionalnym Programie Operacyjnym zarezerwowaliśmy specjalne środki na wspieranie działań instytucji i organizacji pozarządowych wyspecjalizowanych w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem i ich rodzinami. Zachęcam do sięgania po to wsparcie – mówi marszałek Piotr Całbecki.

 

O dofinansowanie mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki posiadające osobowość prawną, organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną i podmioty ekonomii społecznej. Uzyskane środki przeznaczą na różnego rodzaju programy aktywizacyjne i integracyjne, a także programy reintegracji zawodowej oraz wsparcia zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami. Przykładami tego typu działań są zajęcia indywidualne i grupowe z doradcami zawodowymi, psychologami, prawnikami, staże lub praktyki w spółdzielniach socjalnych, zajęcia dla osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej, sfinansowanie i skierowanie do zajęć w ramach kształcenia ustawicznego lub podnoszących kompetencje zawodowe.

 

  • Pula środków w konkursie wynosi 30 mln złotych.
  • Minimalna wartość jednego projektu to 100 tys. złotych.
  • Termin składania wniosków – pomiędzy 28 lutego a 14 marca.

 

Więcej informacji na stronie mojregion.eu.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

30 stycznia 2019 r.