Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Rozszerzenie obligatoryjnego programu szkolenia dla oceniających wnioski współfinansowane ze środków EFS w ramach konkursów ogłaszanych przez IZ RPO WK-P.

Dodane 22.03.2017 przez Karolina Zawacka

Od 22 marca 2016 r. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego rozszerza obligatoryjny program szkoleniowy dla oceniających wnioski o dofinansowanie w ramach RPO WK-P ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego o następujące szkolenia:

  • Pomoc publiczna,
  • Zatrudnienie i rynek pracy

Program szkoleniowy realizowany jest za pośrednictwem Platformy Oceniających Projekty EFS udostępnionej pod adresem www.eksperci.efs.gov.pl

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020, po upływie 30 dni od włączenia szkoleń do obligatoryjnego programu szkoleniowego, osoby powoływane do Komisji Oceniającej Projekty (KOP) albo do oceny projektu pozakonkursowego będą musiały posiadać certyfikat potwierdzający realizację wskazanych wyżej szkoleń. W związku z powyższym od 24 kwietnia 2017 r. do składów KOP będą powoływane wyłącznie osoby posiadające certyfikat poświadczający realizację obligatoryjnego programu szkoleniowego dla wszystkich oceniających w ramach EFS.

Możliwość rejestracji konta na platformie i dostęp do szkoleń uzyskają wyłącznie osoby zgłoszone przez instytucje uczestniczące w systemie wyboru projektów współfinansowanych z EFS.