Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Rozpoczęto monitoring projektów pod kątem praktycznego stosowania zasady dostępności dla osób z niepełnosprawnościami

Dodane 16.03.2017 przez Anna Sikora

Zgodnie z informacją zawartą na stronie:

 

http://www.power.gov.pl/strony/wiadomosci/informacja-dla-beneficjentow-po-wer-i-rpo-rozpoczeto-monitoring-projektow-pod-katem-praktycznego-stosowania-zasady-dostepnosci-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami/

 

Ministerstwo Rozwoju rozpoczęło realizację umowy dotyczącej bieżącego monitoringu projektów Programu Wiedza Edukacja Rozwój i Regionalnych Programów Operacyjnych w części EFS, w zakresie stosowania zasady dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

Monitoring obejmuje głównie projekty EFS, realizowane w 16 RPO oraz w PO WER.

Zadanie będzie realizowane na próbie losowo wybranych 150 projektów, będących na różnych etapach realizacji. Weryfikacja projektów będzie prowadzona pod kątem poprawności spełnienia zasady dostępności (w tym np. uwzględnienia potrzeb grup docelowych, celów równościowych, zadań, budżetu, produktów projektów) i oceny jakości działań równościowych. Weryfikacja będzie polegać na sprawdzeniu faktycznej realizacji projektu (np. techniką mystery client, za pomocą wizyt monitoringowych na miejscu realizacji projektu, wywiadów lub ankiet z uczestnikami lub personelem projektu) i polega na sprawdzeniu na ile faktyczna realizacja projektów jest zgodna z jego założeniami.