Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Publiczne konsultacje dotyczące Europejskiego Funduszu Społecznego 2007-2013

Dodane 07.03.2016 przez Leszek Nienartowicz

Komisja Europejska zainicjowała publiczne konsultacje związane z ewaluacją ex-post Europejskiego Funduszu Społecznego w perspektywie 2007-2013. Konsultacje mają na celu otrzymanie odpowiedzi zarówno od bezpośrednich interesariuszy Europejskiego Funduszu Społecznego 2007-2013 z krajów członkowskich, jak i szerszej opinii publicznej. Stanowią uzupełnienie analiz i badań zleconych przez Dyrekcję Generalną ds. Zatrudnienia Komisji Europejskiej. Wyniki konsultacji zostaną przeanalizowane i zawarte w dokumencie roboczym prezentującym rezultaty prowadzonych działań ewaluacyjnych.

 

Formularz

Formularz konsultacyjny znajduje się Link otwiera się w nowej karcie tutaj.

 

Europejski Fundusz Społeczny (EFS)

EFS, będący głównym instrumentem finansowym wspierającym kapitał społeczny w Unii Europejskiej, stworzony został na podstawie Traktatów Rzymskich w 1957 roku. W perspektywie finansowej 2007-2013, której dotyczy ewaluacja, z jego środków poniesiono wydatki o wartości 115 miliardów euro (z czego 77 miliardów stanowiły środki budżetu UE, pozostałe pochodziły z budżetów krajowych oraz wkładów prywatnych).

Fundusz skupiony był wokół priorytetów, które na potrzeby ewaluacji zestawione zostały w 5 grupach tematycznych:

  • Dostęp do zatrudnienia
  • Włączenie społeczne
  • Kapitał Ludzki
  • Promowanie partnerstwa
  • Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego