Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Przypominamy o konkursie na wybór strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

Dodane 05.11.2015 przez Leszek Nienartowicz

Wniosek o wybór LSR wraz z załącznikami w wersji papierowej i elektronicznej na elektronicznym nośniku danych należy składać od poniedziałku do piątku w Biurze Podawczo – Kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu, ul. M. Skłodowskiej – Curie 73, 87 – 100 Toruń, w poniedziałki, środy i czwartki od 7.30 do 15.30, we wtorki od 7.30 do 17.00, w piątki od 7.30 do 14.00.

 

Terminy

W przypadku gdy obszar objęty LSR jest zamieszkany nie więcej niż przez 150 tys.  mieszkańców oraz nie mniej niż przez:

  • 30 tys. (nie licząc mieszkańców miast zamieszkanych przez więcej niż 20 tys. mieszkańców) w przypadku LSR współfinansowanej ze środków EFRROW,
  • 30 tys. w pozostałych przypadkach,

wnioski o wybór LSR należy składać w terminie od 9 listopada do 30 grudnia 2015 r.

 

W przypadku gdy obszar objęty LSR jest zamieszkany nie więcej niż przez 150 tys.  mieszkańców oraz nie mniej niż przez:

  • 20 tys. w przypadku LSR współfinansowanej wyłącznie ze środków EFS, której obszarem objęte jest wyłącznie miasto lub część miasta,

wnioski o wybór LSR należy składać w terminie od 4 stycznia do 29 lutego 2016 roku.

Sposób ustalenia wysokości dostępnych środków przeznaczonych na realizację LSR został określony w załączniku nr 6 do Regulaminu konkursu na wybór LSR.

 

Współfinansowanie

LSR wybrane w ramach przedmiotowego konkursu mogą być współfinansowane ze środków:

  • Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)
  • Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS)
  • Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)
  • Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR)

 

Dokumenty

Regulamin konkursu na wybór LSR wraz z załącznikami zamieszczone są na stronie: www.bip.kujawsko-pomorskie.plwww.ngo.kujawsko-pomorskie.pl w zakładce RLKS- Aktualności.

Pytania dotyczące postępowania konkursowego należy kierować na adres: rlks@kujawsko-pomorskie.pl nie później niż do 7 dnia przed upływem terminu składania wniosków.